Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Nedílnou součástí botanické zahrady je základní botanický výzkum, který se zabývá téměř všemi aspekty rostlinného světa od získání ekologických informací v terénu, poskytnutí rostlinného materiálu vědeckým institucím (vysokým školám a univerzitám) a vlastní vědecké bádání, které se do současné doby soustředilo zejména na taxonomii (popis a zařazení nových druhů), křížení rostlin a vznik nových kultivarů.

Popis nových druhů

Botanické zahrady se podílejí na popisu nových druhů, ať už vlastními publikacemi nebo ve spolupráci s ostatními institucemi. Jiří R. Haager stál za popisem několika druhů anthurií (Anthurium), orchidejí (Orchidaceae) a naposledy u pryšce nalezeného v roce 2013 v Chile. 

Křížení rostlin a vznik kultivarů

Bývalý ředitel Jiří R. Haager se zabýval křížením orchidejí (čeleď Orchidaceae) a podpětovitých (čeleď Gesneriaceae) rostlin. Tuto práci započal již v Genofondové sbírce Botanického ústavu Československé akademie věd (ČSAV) a pokračoval v ní i v Botanické zahradě hl. m. Prahy. 

Botanická zahrada Teplice © 2020