Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Na základě Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD, Rio de Janeiro, 1992) je Index seminum určen výhradně institucím působícím v oblasti výzkumu, vzdělání a ochrany přírody. Pro vědecké účely musí být splněny podmínky vycházející z Nagojského protokolu. Jakýkoliv materiál získaný z těchto semen nesmí být použit ke komerčním účelům. 

Naše botanická zahrada je součástí mezinárodního společenství IPEN (= International Plant Exchange Network). Naleznete nás pod označením TEBLI

Dle standardu BGCI (= Botanic Garden Conservation Institution) se číslo IPEN skládá ze čtyř částí:

1) Země původu (zkratka dvou písmen podle normy ISO 3166-1-2; XX – neznámý původ, CZ – Česká republika
2) Omezení vývozu (0 – není omezení, 1 – vývoz omezen).
3) Unikátní kód zahrady, který je k nalezení na stránce BGCI
4) Identifikační číslo rostliny, které je použito v evidenci rostlin dané zahrady

Celý záznam může vypadat takto: CZ-0-TEBLI-01812

Nomenklatura je založena na World Flora Online.

Požadavky zasílejte na adresu botanika@botanickateplice.cz nebo curator@botanickateplice.cz.

Index je k dispozici také na stránce: 

https://indexseminum.bgci.org/catalogue/teplice-botanical-garden

Soubory ke stažení

Botanická zahrada Teplice © 2020