Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Na základě Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD, Rio de Janeiro, 1992) je Index seminum určen výhradně institucím působícím v oblasti výzkumu, vzdělání a ochrany přírody. Pro vědecké účely musí být splněny podmínky vycházející z Nagojského protokolu. Jakýkoliv materiál získaný z těchto semen nesmí být použit ke komerčním účelům. 

Nomenklatura je založena na The Plant List

Požadavky zasílejte na adresu ptacek@botanickateplice.cz. Ke snadnějšímu vyplnění využijte formulář “Desiderata 2020” k vyplnění v pdf. 

Soubory ke stažení

Botanická zahrada Teplice © 2020