Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Návštěvnické okruhy

Křížovkářský záhon

Zajímavostí tropického skleníku je tzv. „křížovkářský záhon“, na kterém najdete rostliny, jejichž názvy znáte z tajenek, ale neuměli jste si pod jejich jmény představit nic konkrétního. Co vám říká kola, koka, abaka, balsa či anona? Tropické užitkové rostliny na jednom místě. 

Expozice vznik hnědého uhlí

Součástí subtropického skleníku je expozice napodobující severočeskou hnědouhelnou krajinu raného miocénu (časově zhruba před 17-23 miliony lety) neboť život Tepličanů byl odedávna ovlivněn tím, že město leží v severočeském hnědouhelném revíru. 

Živočichové v zahradě

Geograficky uspořádané expozice doplňuje plejáda živočichů, ať už se jedná o exotické ptactvo ve voliérách, zajímavé suchozemské želvy, madagaskarského gekona felsumu či pět akvárií osídlených zajímavými rybami Afriky, Asie a Jižní Ameriky. 

Botanická galerie aneb po stopách soch

Botanické expozice vkusně doplňují artefakty, které se snaží návštěvníkům přiblížit země, ze kterých pocházejí pěstované rostliny a zasadit to do celkového rámce poznání. Proto vás zveme do galerie pod širým nebem i přikryté pětivrstvým polykarbonátem.

Botanická zahrada Teplice © 2020