Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Poslání botanické zahrady

Role botanických zahrad ve společnosti je rozmanitá. V mnoha ohledech je nutné vnímat botanické zahrady globálně, protože jedna funkce nemůže fungovat bez té druhé. Definice stanov Unie botanických zahrad České republiky říká, že botanické zahrady a arboreta jsou trvalá zařízení, ve kterých se pěstují plané i kulturní druhy rostlin. Výsadby slouží především k představení rostlin veřejnosti a zachování genofondu planě rostoucích rostlin, ale i kultivarů jakožto součást historického dědictví předků.

Botanická zahrada Teplice je členem následujících odborných organizací: 

   

Vědecká funkce

Botanické zahrady uchovávají cenné sbírky rostlin z celého světa, ať už veřejnosti přístupných či nepřístupných sklenících a venkovních expozicích. Mnohé botanické zahrady jsou centrem botanického i zahradnického výzkumu a publikují články v odborných časopisech.

Ochranářská funkce

Důležitá je i ochrana rostlin a jejich životního prostředí. Botanická zahrada Teplice se od roku 2021 podílí na zachování genofondu českých druhů rostlin. Celosvětově je přibližně 20 % druhů ohroženo vyhynutím a přibližně jenom 40 % ohrožených druhů rostlin je uchováváno v ex-situ kolekcí, což znamená mimo svůj přirozený výskyt – například v BZ.

Naučná a vzdělávací funkce

Botanické zahrady hrají hlavní roli ve vzdělávání, zejména v oblastech botaniky, ekologie a zahradnictví. A to nejenom u široké veřejnosti, ale i u školních skupin (od mateřských po střední školy) až po specialisty v oboru. 

Relaxační a kulturní funkce

Návštěvníci nechodí do botanické zahrady jen za vzděláním, ale i za odpočinkem a relaxací. Kde jinde najít stín pod korunami vzrostlých stromů nebo poslouchat bzučení hmyzu, než-li v botanické zahradě. A vzhlédnout oči od poutavého čtení do pestrobarevného světa rostlin je více než uklidňující. 

Inspirační funkce

Češi jsou národem zahrádkářů – to už víme od doby Karla Čapka a jeho díla Zahrádkářův rok. Kam jinam zajít pro inspiraci do svojí vlastní zahrady než právě do botanické zahrady. Zde se návštěvníkům představují málo známé či úplně nové druhy rostlin. 

Reprezentační funkce

Botanické zahrady jsou pro své domovské město důležité instituce. Obyvatelé vyhledávají některé z dříve uvedených funkcí a botanické zahrady mohou fungovat jako jejich výkladní skříň. 

Věděli jste, že?

  1. Botanická zahrada Teplice spolupracuje na ochraně českých druhů s Agenturou ochrany přírody a krajiny? 
  2. V roce 2022 provedla 92 komentovaných prohlídek včetně vzdělávacích programů pro školy?
  3. Spolupracuje s mnoha vědeckými institucemi v kraji, ale i v celé České republice? 
  4. Je členem světových organizací sdružujících botanické zahrady? 

Poslání zahrady ve videu

Botanická zahrada Teplice © 2020