Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Poslání botanické zahrady

Teplická botanická zahrada plní význam výzkumný, vzdělávací a rekreační. Základním posláním je shromažďování, udržování a dokumentace pestré sbírky rostlin z celého světa s cílem zachovat bohatství přírodních druhů a vzájemná spolupráce mezi botanickými zahradami a vědeckými institucemi nejen v České republice, ale i po celém světě. Kromě planě rostoucích rostlin může návštěvník obdivovat vyšlechtěné kultivary. Přístupné expozice slouží návštěvníkům k odpočinku a rekreaci v kultivovaném a estetickém prostředí. Zároveň se mohou vzdělávat v oblastech botaniky, ekologie a ochrany přírody za využití informačního systému, komentovaných prohlídek a vzdělávacích akcí. 

Naším cílem v průběhu 5-10 let je pokračovat v rozvoji sbírek rostlin z celého světa, budování a vylepšování stávajících expozic. S tím souvisí i vědecká činnost a snaha představit krásu botaniky široké veřejnosti.

 

Botanická zahrada Teplice © 2020