Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Botanická zahrada Teplice

Ideální místo pro všechny.

Aktuální opatření Covid-19

Aktuálně k 26.11.2021: Ve skleníku Tropicana a dalších vnitřních prostorech je nutno mít nasazený respirátor a dodržovat rozestupy 1,5 metru
Pro vstup do venkovního areálu botanické zahrady a skleníku Tropicana nemusíte předkládat potvrzení O-N (není potřeba potvrzení o očkování ani o prodělání nemoci). 

Prosíme účastníky školních exkurzí, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. 

Skupinové prohlídky se mohou zúčastnit pouze osoby, které nevykazují klinické známky onemocnění covid-19. V případě skupinové prohlídky s účastí více jak 20 osob je stanovena povinnost pro všechny účastníky takové prohlídky prokázat se před jejím zahájením negativním výsledkem testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, popřípadě dokladem o prodělání onemocnění covid-19 nebo o očkování a botanická zahrada má povinnost splnění této podmínky kontrolovat a osobě, která splnění podmínky nedoloží, neumožnit účast.

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Poslání botanické zahrady

Teplická botanická zahrada, jediná v Ústeckém kraji, v blízkosti lázeňského parku a v sousedství Písečného vrchu a Janáčkových sadů, je skvělým místem pro všechny generace. Venku je možné relaxovat, popíjet kávu a poznávat světové zajímavosti. Z celkové rozlohy asi dvou hektarů je zhruba polovina věnována venkovní expozici, výstavní skleníky zaujímají plochu 2 700 m².

Vytváříme a uchováváme vědecky dokumentované sbírky rostlin. Návštěvník v nich nachází nejen poučení, ale i chvíle úniku z technického světa do kultivovaného a esteticky hodnotného prostředí. Nezanedbatelná je i funkce inspirační – zahrádkáři a pěstitelé pokojových rostlin u nás nacházejí jak atraktivní nové či málo známé druhy a formy rostlin, tak i vzory k jejich využití. Prohlédnout si můžete také faunu ve výstavních sklenících. V tropickém skleníku je zajímavostí tzv. křížovkářský záhon, na kterém najdete rostliny, jejichž názvy znáte z tajenek.

Naším cílem je vytvořit nejen moderní botanickou zahradu na úrovni 21. století, ale zejména místo, kam se budete rádi vracet a trávit zde svůj volný čas. Buďte s námi u toho!

Botanická zahrada Teplice © 2020