Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Oáza tropické přírody pod Krušnými horami

Průvodce skleníkovou expozicí Botanické zahrady Teplice

Jedná se vůbec o prvního průvodce botanické zahrady v její novodobé historii. V 80. letech 20. století vydala ještě pod někdejším názvem „Zásobní a sbírková zahrada města Teplice“ průvodce po sklenících, útlou brožuru textového charakteru s minimem obrázků. V novodobé historii od roku 2002 žádný tištěný průvodce nevyšel. Průvodce jsme snažili koncipovat trochu jiným stylem, než je běžné. Kromě představení jednotlivých expozic a vybraných rostlin jsme kladli důraz na různá propojení a zajímavosti z botanického i běžného světa. 

Ptáček J. Oáza tropické přírody pod Krušnými horami. Průvodce skleníkovou expozicí Botanické zahrady Teplice. Teplice, Botanická zahrada Teplice, 2023.1–115. ISBN 978-80-11-03575-4.

Komentáře a vaše hodnocení můžete přidat na Databázi knih.

Vyrostla nám do krásy

Publikace k výročí založení Botanické zahrady Teplice

Vyrostla nám do krásy – tak zní název publikace mapující dvacetiletou historii Botanické zahrady Teplice. V České republice patří mezi ty mladší botanické zahrady, ale její historie se píše již na konec 19. století, kdy se objevují první zmínky o zásobní zahradě. V 70. letech 20. století se otevřela poprvé veřejnosti, jinak sloužila zejména městu Teplice pro přípravu sadby letniček, dvouletek a zimování palem. Botanickou zahradou v dnešním slova smyslu se stala teprve 1. 1. 2002 zásluhou tehdejšího primátora Jaroslava Kubery a ředitele, významného botanika, Jiřího R. Haagera. 

Frolíková A., Ptáček J. Vyrostla nám do krásy. Publikace k výročí založení Botanické zahrady Teplice. Teplice, Botanická zahrada Teplice, 2022. 1–92. ISBN 978-80-11-01957-0.

Komentář a vaše hodnocení můžete přidat Databázi knih.

Chile v Botanické zahradě Teplice a Botanická zahrada Teplice v Chile

Jiří R. Haager & Hana Šedivá

Publikace o expedičních cestách za poznáním flóry Chile a sběru rostlin, které můžete obdivovat ve venkovní expozici, subtropickém a skalničkovém skleníku. Velkou část knihy tvoří fotografie dokumentující nejenom rostliny, ale i krajinu, kulturu a tradice. 

Malou ukázku z knihy můžete zhlédnout níže, případně si přečíst článek Jiřího R. Haagera na stránkách věnujících se botanice.

,,Ocitáme se někde, kde by to podle mapy mohlo být. Větší písčitá planina s řídkými keři a výraznou skálou. Rozdělíme se - Hanka našla list jakési argylie a začíná dolovat její víc než půlmetrový tlustý kořen, já obcházím keře, které nemají listy, ale jsou na nich ještě lusky se semeny. Asi po dvaceti minutách dojdu obloukem k Hance, která už má kořen skoro venku, a v prachu zahlédnu velké okrouhlé stopy. Puma - a musí být pořádně velká. Nad Hankou se tyčí ta skála s jeskyňkami, dokonalými úkryty pro jakékoliv zvíře. Tady asi neprojde živá duše, jak je rok dlouhý, takže puma měla výjimečnou podívanou.” 

Haager J. R., Šedivá H. Chile v Botanické zahradě Teplice a Botanická zahrada Teplice v Chile. Teplice. Botanická zahrada Teplice, 2018. ISBN 978-80-270-4444-3. 

Články

V této sekci naleznete chronologicky seřazené články publikované Botanickou zahradou Teplice a jejími pracovníky. 

2023

PTÁČEK, Jan. Výměna semen mezi zahradami. Zahradnictví. 2023, 07, str. 43.

PTÁČEK, Jan. Botanická zahrada Teplice – oáza pod Krušnými horami. Nová Botanika. 2023, 01, str. 38-41.

PTÁČEK, Jan. Rozkvetlé koberce hvězdnicovitých rostlin z jižní Afriky. Zahradnictví. 2023, 05, str. 8-11.

 

2022

PTÁČEK, Jan, FROLÍKOVÁ, Anna. Botanický svět opustil v nedožitých 80 letech Jiří R. Haager. Zpravodaj botanických zahrad ČR 50/2022. str. 126-129. ISBN 978-80-7415-252-8.

PTÁČEK, Jan. Botanické družení 2021. Zpravodaj botanických zahrad ČR 50/2022. str. 72-75. ISBN 978-80-7415-252-8.

PTÁČEK, Jan. Vyrostla nám do krásy. Zpravodaj botanických zahrad ČR 50/2022. str. 54-55. ISBN 978-80-7415-252-8.

PTÁČEK, Jan. Botanická zahrada Teplice oslavila 20 let. Zpravodaj botanických zahrad ČR 50/2022. str. 48-53. ISBN 978-80-7415-252-8.

RYBKOVÁ, Romana, ŠEDIVÁ, Hana, SMRŽOVÁ, Eva. Vzpomínka na Jiřího Haagera (1943-2022). Živa. 2022, 06, str. CLIX. K dispozici on-line na webových stránkách časopisu Živa

PTÁČEK, Jan. Patagonie – Andy ošlehané větrem. Živa. 2022, 01, str. 21-25. Abstrakt k dispozici on-line na webových stránkách časopisu Živa

PTÁČEK, Jan. Acény – půdopokryvné trvalky z jižní polokoule. Zahradnictví. 2022, 02, str. 13-15.

 
2021

PTÁČEK, Jan. Otevření skalničkového skleníku v BZ Teplice. Zpravodaj botanických zahrad ČR 49/2021. str. 39-43. ISBN 978-80-7415-236-8.

PTÁČEK, Jan. Červený seznam stromů Madagaskaru. Živa. 2021, 03, str. CII. K dispozici on-line na webových stránkách časopisu Živa

 
2019

HOŠEK, Jan, LELÁKOVÁ, Veronika, BOBÁL, Pavel, PÍŽOVÁ, Hana, GAZDOVÁ, Markéta, MALANÍK, Milan, JAKUBCZYK, Karolina, VESELÝ, Ondřej, LANDA, Přemysl, TEMML, Veropnika, SCHUSTER, Daniela, PRACHYAWARAKORN, Vilailak, PAILEE, Phanruethai, REN, Gang, ZPURNÝ, Filip, ORAVEC, Michal, ŠMEJKAL, Karel. Prenylated Stilbenoids Affect Inflammation by Inhibiting the NF-κB/AP-1 Signaling Pathway and Cycooxygenases and Lipoxygenase. Journal of Natural Products. 2019, 82, 1839-1848. doi: 10.1021/acs.jnatprod.9b00081

 
2014

HAAGER, Jiří R., ŠEDIVÁ, Hana. Euphorbia dilloniana Haager & Sediva – a new succulent spurge species from Chile. The Euphorbia World. 2014, 10(3), str. 18-21.

Botanická zahrada Teplice © 2020