Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Vyrostla nám do krásy

Publikace k výročí založení Botanické zahrady Teplice

Vyrostla nám do krásy – tak zní název publikace mapující dvacetiletou historii Botanické zahrady Teplice. V České republice patří mezi ty mladší botanické zahrady, ale její historie se píše již na konec 19. století, kdy se objevují první zmínky o zásobní zahradě. V 70. letech 20. století se otevřela poprvé veřejnosti, jinak sloužila zejména městu Teplice pro přípravu sadby letniček, dvouletek a zimování palem. Botanickou zahradou v dnešním slova smyslu se stala teprve 1. 1. 2002 zásluhou tehdejšího primátora Jaroslava Kubery a ředitele, významného botanika, Jiřího R. Haagera. 

Chile v Botanické zahradě Teplice a Botanická zahrada Teplice v Chile

Jiří R. Haager & Hana Šedivá

Publikace o expedičních cestách za poznáním flóry Chile a sběru rostlin, které můžete obdivovat ve venkovní expozici, subtropickém a skalničkovém skleníku. Velkou část knihy tvoří fotografie dokumentující nejenom rostliny, ale i krajinu, kulturu a tradice. 

Malou ukázku z knihy můžete zhlédnout níže, případně si přečíst článek Jiřího R. Haagera na stránkách věnujících se botanice.

,,Ocitáme se někde, kde by to podle mapy mohlo být. Větší písčitá planina s řídkými keři a výraznou skálou. Rozdělíme se - Hanka našla list jakési argylie a začíná dolovat její víc než půlmetrový tlustý kořen, já obcházím keře, které nemají listy, ale jsou na nich ještě lusky se semeny. Asi po dvaceti minutách dojdu obloukem k Hance, která už má kořen skoro venku, a v prachu zahlédnu velké okrouhlé stopy. Puma - a musí být pořádně velká. Nad Hankou se tyčí ta skála s jeskyňkami, dokonalými úkryty pro jakékoliv zvíře. Tady asi neprojde živá duše, jak je rok dlouhý, takže puma měla výjimečnou podívanou.” 

Články

V této sekci naleznete chronologicky seřazené články publikované Botanickou zahradou Teplice a jejími pracovníky. 

PTÁČEK, Jan. Patagonie – Andy ošlehané větrem. Živa. 2022, 01, str. 21-25. Abstrakt k dispozici on-line na webových stránkách časopisu Živa

PTÁČEK, Jan. Acény – půdopokryvné trvalky z jižní polokoule. Zahradnictví. 2022, 02, str. 13-15.

PTÁČEK, Jan. Červený seznam stromů Madagaskaru. Živa. 2021, 03, str. CII. K dispozici on-line na webových stránkách časopisu Živa

HAAGER, Jiří R., ŠEDIVÁ, Hana. Euphorbia dilloniana Haager & Sediva – a new succulent spurge species from Chile. The Euphorbia World. 2014, 10(3), str. 18-21.

Botanická zahrada Teplice © 2020