Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Chile v Botanické zahradě Teplice a Botanická zahrada Teplice v Chile

Jiří R. Haager & Hana Šedivá

Publikace o expedičních cestách za poznáním flóry Chile a sběru rostlin, které můžete obdivovat ve venkovní expozici, subtropickém a skalničkovém skleníku. Velkou část knihy tvoří fotografie dokumentující nejenom rostliny, ale i krajinu, kulturu a tradice. 
Knihu si můžete zakoupit na pokladně botanické zahrady za 780 Kč. 

Malou ukázku z knihy můžete zhlédnout níže, případně si přečíst článek Jiřího R. Haagera na stránkách věnujících se botanice.

,,Ocitáme se někde, kde by to podle mapy mohlo být. Větší písčitá planina s řídkými keři a výraznou skálou. Rozdělíme se - Hanka našla list jakési argylie a začíná dolovat její víc než půlmetrový tlustý kořen, já obcházím keře, které nemají listy, ale jsou na nich ještě lusky se semeny. Asi po dvaceti minutách dojdu obloukem k Hance, která už má kořen skoro venku, a v prachu zahlédnu velké okrouhlé stopy. Puma - a musí být pořádně velká. Nad Hankou se tyčí ta skála s jeskyňkami, dokonalými úkryty pro jakékoliv zvíře. Tady asi neprojde živá duše, jak je rok dlouhý, takže puma měla výjimečnou podívanou.” 

Botanická zahrada Teplice © 2020