Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Popis nových druhů

Euphorbia dilloniana Haager & Šedivá

Jedním z výsledků poslední výpravy do Chile byl nález nového sukulentního pryšce Euphorbia dilloniana. Během čtvrté expedice do Chile v říjnu 2013 navštívil J. R. Haager a H. Šedivá lokalitu jihozápadně od Ovalle (Región Coquimbo, provincie Limarí) a jižně od Národního parku Fray Jorge. Na této lokalitě objevili několik jedinců pryšce (Euphorbia), který se následně ukázal jako dosud nepopsaný druh, který se v některých znacích podobá druhu Euphorbia thinophila. V následujících měsících byl druh popsán a publikován o něm článek v odborném periodiku The Euphorbia World. Michael O. Dillon, po němž je tento druh pojmenován, je nejvýznamnějším světovým odborníkem na flóru pobřežních oblastí Chile a Peru a blízký spolupracovník J. R. Haagera. Jeho pracovištěm je The Field Museum v Chicagu, kde je taktéž uložen herbářový doklad k popsanému pryšci. 

HAAGER, Jiří R., ŠEDIVÁ, Hana. Euphorbia dilloniana Haager & Sediva – a new succulent spurge species from Chile. The Euphorbia World. 2014, 10(3), str. 18-21.

Holotyp Euphorbia dilloniana Haager & Sediva uložený v The Field Museum v Chicagu. 

Plants of the World Online

Botanická zahrada Teplice © 2020