Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Projekty a expedice

V souvislosti se sbírkotvornou činností a rozvojem botanické zahrady je zapotřebí udržovat dlouhodobé kontakty se zahraničními institucemi a pořádat terénní expedice za účelem sběru rostlinného materiálu. Nejedná se však o hon za těmi nejlepšími rostlinami a jejich prodej. Přibližně 20 % světových rostlinných druhů je ohroženo vyhynutím, některé ještě nepopsané ztrácíme na dobro, aniž by o nich a jejich případném využití měla věda ponětí. Podle databáze PlantSearch je přibližně 41 % ohrožených druhů rostlin udržováno v ex situ kolekcích (tzn. mimo lokalitu, např. v botanické zahradě). Jedním z posláních botanických zahrad je udržování co nejbohatší kolekce rostlin se známým původem z přírody pro zachování genofondu. 

Neméně důležitou částí je i poznání daného biotopu, aby se dal ve zmenšené podobě realizovat v botanické zahradě, stejně jako získání terénních zkušeností kurátorů sbírek a zahradníků. Ve velké míře závisí na finančních možnostech botanické zahrady, bezpečnosti dané země a součinnosti partnerských institucích. 

Chile 2010-2015

Zásadní důležitost pro Botanickou zahradu Teplice má pět terénních expedic v Chile, které proběhly v letech 2010 až 2015 a pokryly území od severní hranice s Peru a Bolívií po ostrov Chiloé. Výsledkem sběru Jiřího R. Haagera a Hany Šedivé je unikátní kolekce více než šesti stovek chilských druhů rostlin, které můžete obdivovat v rámci temperátního valdiviánského lesa v Subtropickém skleníku, v nově vzniklém Skalničkovém skleníku a ve venkovní expozici „Atacama“. 

Jedním z výsledků poslední výpravy byl nález nového sukulentního pryšce Euphorbia dilloniana. Během čtvrté expedice do Chile v říjnu 2013 navštívil J. R. Haager a H. Šedivá lokalitu jihozápadně od Ovalle (Región Coquimbo, provincie Limarí) a jižně od Národního parku Fray Jorge. Na této lokalitě objevili několik jedinců pryšce (Euphorbia), který se následně ukázal jako dosud nepopsaný druh, který se v některých znacích podobá druhu Euphorbia thinophila. V následujících měsících byl druh popsán a publikován o něm článek v odborném periodiku The Euphorbia World. Michael O. Dillon, po němž je tento druh pojmenován, je nejvýznamnějším světovým odborníkem na flóru pobřežních oblastí Chile a Peru a blízký spolupracovník J. R. Haagera. Jeho pracovištěm je The Field Museum v Chicagu, kde je taktéž uložen herbářový doklad k popsanému pryšci. 

Za povolení sběru v chráněných oblastech děkuje Botanická zahrada Teplice organizaci CONAF (Corporación Nacional Forestal) a za vydatnou pomoc našemu velvyslanectví v Santiagu de Chile. 

Zleva: blahočet chilský (Araucaria araucana; Araucariaceae), Fitzroya cupressoides (Cupressaceae) a pabukový les (rod Nothofagus, Nothofagaceae)

Jemen – Sokotra 2003

Expedice Jiřího R. Haagera na Sokotru probíhala od 10. 11. do 14. 12. 2003 a jsou základem expozice Jemen a Sokotra v Xerickém skleníku. Mezi unikátní rostliny patří Aloe squarrosa, endemit malého území v horách, kde roste jen asi 2 000 exemplářů tohoto druhu a v botanických zahradách nebyl dosud pěstován. Ikonickou rostlinou Sokotry je dračinec rumělkový (Dracaena cinnabari), jehož velká populace se vyskytuje na známé lokalitě Firmihin. 

Zleva: marhaník Punica protopunica (Lythraceae) – endemit Sokotry, Cordia obovata (Boraginaceae), Dracaena cinnabari (Asparagaceae) – Sokotra, Dixam

Expedice Jiřího R. Haagera

Naše sbírky a expoziční skleníky obohatil především materiál z několika expedic Botanické zahrady hl. m. Prahy – rostliny sbírané v přírodě najdete v expozicích jižní Afriky a Madagaskaru, v tropickém a subtropickém skleníku k nim přibývají taxony sbírané v Nikaragui, Guatemale, Mexiku, Peru, Vietnamu a na Filipínách. Mezi ty nejvýznamnější patří následující expedice: do Vietnamu z let 1976 (col. Haager), 1999 a 2005 (col. Haager, Rybková), do Mexika z let 1977, 1979, 1981/1982 a 2002 (col. Haager), dále do Guatemaly z let 1997 a 1999 (col. Haager, Rybková, Trávníček) a Ekvádoru z let 1981/1982 (col. Haager) a 1997 (col. Haager, Rybková). Zajímavé exempláře z Kostariky byly dovezeny Ing. Tomášem Pešem ze Zoologické a botanické zahrady v Plzni. 

Oba výše uvedené obrázky pocházejí z Río Bocay v blízkosti hranice Nikaraguy a Hondurasu (autor: Juan Enrique Morales Molina)

Botanická zahrada Teplice © 2020