Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Expedice neboli terénní sběry mají v botanických zahradách dvojí poslání:  
a) získání autentického materiálu (původní druhy, které neprošly výběrem nejrychleji rostoucích a nejatraktivnějších forem či dokonce – třeba i neúmyslným – zkřížením s druhy příbuznými), který je vhodný i pro vědeckou práci a b) získání terénních zkušeností kurátorů sbírek a zahradníků. 

Chile

Zásadní důležitost má pět terénních expedic Botanické zahrady Teplice v Chile, které proběhly v letech 2010 až 2015 a pokryly území od severní hranice s Peru a Bolívií po ostrov Chiloé. Výsledkem sběrů J. R. Haagera a Hany Šedivé je unikátní kolekce více než šesti stovek chilských druhů rostlin, které můžete obdivovat v rámci temperátního valdiviánského lesa v subtropickém skleníku, v nově vzniklém skalničkovém skleníku a ve venkovní expozici „Atacama”. Jedním z výsledků poslední výpravy byl nález nového sukulentního pryšce Euphorbia dilloniana. Za povolením sběru v chráněných oblastech národních parků děkujeme CONAF (Corporación Nacional Forestal) a za vydatnou pomoc našemu velvyslanectví v Santiagu de Chile.

Výzkum v Chile popsal Jiří R. Haager na stránkách botany.cz
Z expedic vznikla kniha Chile v Botanické zahradě Teplice a Botanická zahrada Teplice v Chile, kterou lze zakoupit na pokladně za 780 Kč. 
 

Expedice Jiřího R. Haagera

Naše sbírky a výstavní skleníky obohatil především materiál z několika expedic Botanické zahrady hl. m. Praha – rostliny sbírané v přírodě najdete v expozicích jižní Afriky a Madagaskaru, v tropickém a subtropickém skleníku k nim přibývají taxony sbírané v Nikaragui, Guatemale, Mexiku, Peru, Vietnamu a na Filipínách. Některé zajímavé exempláře dovezl z Kostariky Ing. Tomáš Peš ze Zoologické a botanické zahrady v Plzni, zastoupeny jsou i sběry J. R. Haagera z Jemenu (2004) a Vietnamu (1976, 1999 a 2005).
 

Vize terénního výzkumu

V souvislosti se strategií sbírkotvorné činnosti a rozvojem botanické zahrady je zapotřebí udržovat dlouhodobé kontakty se zahraničními institucemi a pořádat terénní expedice za účelem sběru semen a poznání daného biotopu, aby se dal ve zmenšené podobě realizovat v botanické zahradě. Ve velké míře závisí na finančních možnostech botanické zahrady, bezpečnosti dané země a součinnosti partnerských institucí. Mezi takové zájmové oblasti patří Středozemí, zejména horské oblasti, Spojené státy americké, Jižní Amerika a další. 

Botanická zahrada Teplice © 2020