Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Volná místa

V současné době hledáme nové kolegy na 2 pracovní pozice. Více informací níže.

Vedoucí ekonomicko-provozního úseku

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • komplexní vedení účetnictví příspěvkové organizace, včetně hospodářské činnosti a sestavování a sledování plnění rozpočtu (samotné účetnictví je zajištěno externě)
 • zabezpečení dodržování rozpočtových pravidel pro příspěvkovou organizaci ve smyslu platných právních předpisů a zajišťování efektivity, účelnosti a hospodárnosti využití rozpočtových prostředků
 • zpracování a vedení mzdové a personální agendy příspěvkové organizace (výpočet mezd je zajištěn externě)
 • zpracování ekonomických a hospodářských statistik
 • výkon funkce hlavní účetní a správce rozpočtu v rámci finanční kontroly
 • zajištění úkolů v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany majetku
 • plnění úkolů v oblasti provozu, údržby, oprav, obnovy a účelného využívání technické základny pro zajištění činnosti botanické zahrady (budovy, skleníky, pozemky, výpočetní technika, informační technologie, dopravní prostředky atd.)

Požadavky na uchazeče:

 • státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti
 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, VŠ výhodou
 • znalost účetních a dalších příslušných předpisů pro příspěvkové organizace
 • vysoký stupeň osobní odpovědnosti a pečlivosti, spolehlivost, samostatnost, přesnost, pracovní aktivita a iniciativa
 • velmi dobré organizační, komunikační a řídící schopnosti
 • velmi dobrá práce s PC
 • ochota se vzdělávat
 • odolnost vůči stresovým situacím
 • samostatnost a časová flexibilita
 • orientace ve fungování samosprávy výhodou
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, kontaktní telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis

K přihlášce je nutno připojit:

 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • motivační dopis v rozsahu max. 2 normostran
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů pro účely výběrového řízení, a to po celou dobu trvání výběrového řízení – vytvořte vlastní souhlas
 • kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici

Platové zařazení:

 • Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; příplatek za vedení, možnost osobního ohodnocení.

Benefity:

 • odpovídající finanční ohodnocení
 • zajímavé zaměstnání ve stabilní organizaci
 • různorodá a pestrá práce
 • příjemný pracovní kolektiv
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb
 • možnost zkráceného úvazku
 • možnost dalšího vzdělávání a karierního růstu

Požadovaný nástup do funkce:

 • Nejpozději 1.10.2021.

Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – EKOPRO – NEOTVÍRAT“ doručte do Botanické zahrady v Teplicích v termínu do 30. 7. 2020 12:00. V případě potřeby bude termín prodloužen.

V elektronické podobě lze zasílat materiály pouze prostřednictvím datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Upozornění: Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Po ukončení výběrového řízení bude dokumentace připravena k vyzvednutí na pokladně botanické zahrady, nejdéle do 30.9.2021, poté bude skartována.

Zahradník

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • základní údržba ve venkovní a skleníkové expozici (úklid, zálivka, pletí, výsadba, přesazování)
 • odborná péče o cenné sbírky rostlin z celého světa a expozice
 • odborná práce při množení, výsevech a výsadbách rostlin
 • práce s hnojivy a prostředky na ochranu rostlin
 • podíl na přípravách výstav (aranžování rostlin apod.)

Požadavky na uchazeče:

 • státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti
 • min. střední odborné vzdělání, středoškolské vzdělání s maturitou výhodou
 • zkušenosti z práce v oboru výhodou
 • pracovitost, samostatnost a manuální zručnost
 • zodpovědnost a pozitivní vztah k rostlinám
 • fyzická a psychická odolnost
 • ochota se sebevzdělávat a rozvíjet znalosti v oboru
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, kontaktní telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis

K přihlášce je nutno připojit:

 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • motivační dopis v rozsahu max. 1 normostrana
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení, a to po celou dobu trvání výběrového řízení – vytvořte vlastní jednoduchý dokument
 • kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici

Platové zařazení:

 • Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost osobního ohodnocení po zkušební době.

Požadovaný nástup do funkce:

 • Dle dohody, nejdříve však 1. 9. 2021. Během prvních měsíců bude provedeno podrobné zaškolení. Pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení na neurčito.

Benefity:

 • odpovídající finanční ohodnocení
 • zajímavé zaměstnání ve stabilní organizaci
 • různorodá a pestrá práce
 • příjemný pracovní kolektiv
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb
 • možnost zkráceného úvazku
 • možnost dalšího vzdělávání a karierního růstu

Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ZAHRADNÍK – NEOTVÍRAT“ doručte do Botanické zahrady v Teplicích v termínu do 10. 8. 2021 12:00. V případě potřeby bude termín prodloužen.

V elektronické podobě lze zasílat materiály pouze prostřednictvím datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Případné dotazy zasílejte na e-mail info@botanickateplice.cz.

Upozornění: Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Po ukončení výběrového řízení bude dokumentace připravena k vyzvednutí na pokladně botanické zahrady, nejdéle do 30.9.2021, poté bude skartována.

Botanická zahrada Teplice © 2020