Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Volná místa

V současné době hledáme nové kolegy na 1 pracovní pozici. Více informací níže.

 

ÚDRŽBÁŘ

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • práce spojená s mechanizací (sekání trávy, řez dřevin, obsluha malotraktoru)
 • technické práce v celém areálu
 • provádění údržby a oprav v celém areálu
 • kontrola a údržba technického zázemí a vybavení (pravidelná kontrola a obsluha kotlů, čerpadel, měření a regulace, pravidelná kontrola jednotlivých objektů, pravidelná kontrola svěřené mechanizace a strojů)
 • nákup materiálu pro potřeby údržby a oprav
 • přeprava substrátů, velkých květináčů s rostlinami a dalšího zahradnického materiálu po areálu zahrady dle potřeby a požadavků

Požadavky na uchazeče:

 • státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti
 • min. střední odborné vzdělání, středoškolské vzdělání s maturitou výhodou (
 • zkušenosti z práce v oboru výhodou
 • pracovitost, samostatnost a manuální zručnost
 • zodpovědnost a pozitivní vztah k rostlinám
 • schopnost samostatného rozhodování při pracích spojených s výkonem funkce
 • fyzická a psychická odolnost
 • ochota se sebevzdělávat a rozvíjet znalosti v oboru
 • řidičský průkaz skupiny B podmínkou, řidičský průkaz skupiny T výhodou
 • flexibilní pracovní doba – např. v mimořádných případech práce v sobotu či neděli
 • základy práce na PC – např. práce s internetovými prohlížeči, MS Teams – správa úkolů (možnost zaškolení)

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, kontaktní telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis

K přihlášce je nutno připojit:

 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení, a to po celou dobu trvání výběrového řízení
 • kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici

Platové zařazení:

 • Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost osobního ohodnocení po zkušební době.

Požadovaný nástup do funkce:

 • Dle dohody, nejpozději však 2. 1. 2023. Během prvních měsíců bude provedeno podrobné zaškolení. Pracovní smlouva na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení na neurčito.

Benefity:

 • odpovídající finanční ohodnocení vč. půlročních výkonnostních odměn
 • zajímavé zaměstnání ve stabilní a prestižní organizaci
 • různorodá a pestrá práce
 • příjemný pracovní kolektiv, moderní pracovní prostředí
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb
 • možnost zkráceného úvazku
 • možnost dalšího vzdělávání a karierního růstu

Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ÚDRŽBÁŘ – NEOTVÍRAT“ doručte do Botanické zahrady v Teplicích v termínu do 20. 10. 2022 10:00. V případě potřeby bude termín prodloužen.

V elektronické podobě lze zasílat materiály pouze prostřednictvím datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Případné dotazy zasílejte na e-mail info@botanickateplice.cz.

Upozornění: Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Po ukončení výběrového řízení bude zaslaná dokumentace uchazečů skartována, pokud nepředloží žádost o vrácení.

Botanická zahrada Teplice © 2020