Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Volná místa

V současné době hledáme nové kolegy na 1 pracovní pozici. Více informací níže.

 

METODIK VZDĚLÁVÁNÍ

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • příprava a řízení environmentální výchovy všech návštěvníků zahrady
 • koncepční tvorba vzdělávacích materiálů vč. tematické propagace botanické zahrady
 • příprava a provádění komentovaných prohlídek a programů pro školská zařízení i veřejnost
 • příprava vzdělávacích akcí typu Den Země, Den fascinace rostlin atp.
 • ve spolupráci s jinými organizacemi vytvoření a vedení botanického kroužku, přísměstských táborů apod.

Požadavky na uchazeče:

 • státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti
 • minimálně bakalářské vysokoškolské vzdělání v oboru pedagogiky s orientací v biologii, přírodních vědách nebo environmentální výchově (akceptujeme i probíhající studium včetně oborů podobných)
 • zkušenosti z práce v oboru výhodou
 • pracovitost, samostatnost a kreativita
 • ochota se sebevzdělávat a rozvíjet znalosti v oboru
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, kontaktní telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis

K přihlášce je nutno připojit:

 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • motivační dopis v rozsahu max. 1 normostrana
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení, a to po celou dobu trvání výběrového řízení – vytvořte vlastní jednoduchý dokument
 • kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici

Platové zařazení:

 • Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost osobního ohodnocení po zkušební době.

Požadovaný nástup do funkce:

 • Dle dohody, nejdříve však 1. 10. 2022. Pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení na neurčito.

Benefity:

 • odpovídající finanční ohodnocení vč. půlročních výkonnostních odměn
 • zajímavé zaměstnání ve stabilní a prestižní organizaci
 • různorodá a pestrá práce
 • příjemný pracovní kolektiv, moderní pracovní prostředí
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb
 • možnost zkráceného úvazku
 • možnost dalšího vzdělávání a karierního růstu

Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – METODIK – NEOTVÍRAT“ doručte do Botanické zahrady v Teplicích v termínu do 31. 8. 2022 12:00. V případě potřeby bude termín prodloužen.

V elektronické podobě lze zasílat materiály pouze prostřednictvím datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Případné dotazy zasílejte na e-mail info@botanickateplice.cz.

Upozornění: Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Po ukončení výběrového řízení bude zaslaná dokumentace uchazečů skartována, pokud nepředloží žádost o vrácení.

Botanická zahrada Teplice © 2020