Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Volná místa

CHOVATEL-ZAHRADNÍK

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • péče o zvířata chovaná v Botanické zahradě Teplice
 • základní údržba akvárií, voliér, výběhů a všech zařízení k nim patřících
 • denní kontrola zdravotního stavu živočichů, krmení, čištění
 • zodpovědnost za sklad krmiv a příprava podkladů k objednávkám krmiv a potřeb pro živočichy
 • údržba jezírek ve vnitřní i venkovní expozici spolu s ostatními zahradníky
 • péče o vodní a vlhkomilné rostlin ve venkovní a skleníkové expozici
 • základní údržba ve venkovní a skleníkové expozici (úklid, zálivka, pletí, výsadba, přesazování)
 • odborná péče o cenné sbírky rostlin z celého světa a expozice
 • odborná práce při množení, výsevech a výsadbách rostlin
 • práce s hnojivy a prostředky na ochranu rostlin
 • kontrola výskytu škůdců a zjevných chorob rostlin, prevence a jejich náprava
 • podíl na přípravách výstav (aranžování rostlin apod.)
 • spolupráce s ostatními zahradníky a kurátory sbírek
 • zajištění služeb o víkendech a svátcích dle rozpisu služeb
 • další činnosti určené vedením

Požadavky na uchazeče:

 • státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti
 • min. střední odborné vzdělání, středoškolské vzdělání s maturitou výhodou
 • zkušenosti z práce v oboru výhodou
 • pracovitost, samostatnost a manuální zručnost
 • zodpovědnost a pozitivní vztah k rostlinám
 • fyzická a psychická odolnost
 • ochota se sebevzdělávat a rozvíjet znalosti v oboru
 • řidičský průkaz skupiny B a T výhodou

Platové zařazení:

Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; pátá až sedmá platová třída; možnost osobního ohodnocení.

Požadovaný nástup do funkce:

Dle dohody, upřednostňujeme 2. 1. 2024. Během prvních měsíců bude provedeno podrobné zaškolení. Pracovní smlouva na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení na neurčito.

Benefity:

 • odpovídající finanční ohodnocení
 • zajímavé zaměstnání ve stabilní organizaci
 • různorodá a pestrá práce
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb
 • možnost zkráceného úvazku
 • možnost dalšího vzdělávání a karierního růstu
 • volné vstupy do ostatních zahrad v rámci sdružení Unie botanických zahrad České republiky

Požadované dokumenty:

 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe
 • jednoduchou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • motivační dopis v rozsahu max. 1 normostrana
 • kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici

Dokumenty zašlete na e-mail prace@botanickateplice.cz a do předmětu uveďte název pozice.

Odesláním e-mailu uchazeč souhlasí se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení, a to po celou dobu trvání výběrového řízení.

Příjem dokumentů končí 30.11.2023. V případě potřeby může být lhůta prodloužena.

Výběrové řízení může být zrušeno a to bez udání důvodu.

Pusťte si video o našich obyvatelích zahrady!

ODBORNÝ ASISTENT

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • administrativní chod botanického úseku
 • samostatná příprava podkladů pro vědeckovýzkumnou činnost
 • evidence rostlin
 • vedení výměny semen a rostlin mezi zahradami
 • vzdělávací činnost – organizace odborných akcí pro veřejnost, výstav a komentovaných prohlídek
 • vyřizování odborných dotazů
 • další činnosti ve spolupráci s ostatními pracovníky

Požadavky na uchazeče:

 • státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti
 • absolvent vysoké školy přírodovědeckého směru (botanika, ochrana přírody, zahradnictví)
 • znalost angličtiny na komunikační úrovni (němčina výhodou)
 • velmi dobrá práce s PC
 • samostatnost a časová flexibilita
 • orientace ve fungování botanických zahrad výhodou
 • ochota se sebevzdělávat a rozvíjet znalosti v oboru
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou

Platové zařazení:

Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; minimálně 9. platová třída; možnost osobního ohodnocení.

Požadovaný nástup do funkce:

Dle dohody, nejdříve však 2.1.2024. Během prvních měsíců bude provedeno podrobné zaškolení. Pracovní smlouva na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou).

Benefity:

 • odpovídající finanční ohodnocení
 • zajímavé zaměstnání ve stabilní organizaci
 • různorodá a pestrá práce
 • příjemný pracovní kolektiv
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb
 • možnost dalšího vzdělávání a karierního růstu
 • volné vstupy do ostatních zahrad v rámci sdružení Unie botanických zahrad České republiky

Požadované dokumenty:

 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe
 • jednoduchou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • motivační dopis v rozsahu max. 1 normostrana
 • kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici

Dokumenty zašlete na e-mail prace@botanickateplice.cz a do předmětu uveďte název pozice.

Odesláním e-mailu uchazeč souhlasí se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení, a to po celou dobu trvání výběrového řízení.

Příjem dokumentů končí 30.11.2023. V případě potřeby může být lhůta prodloužena.

Výběrové řízení může být zrušeno a to bez udání důvodu.

Odbornou činnost zahrady shrnuje následující video.

Botanická zahrada Teplice © 2020