Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Praxe studentů středních a vysokých škol

Botanická zahrada Teplice je instituce, která má za cíl uchovávat vzácné sbírky rostlin z celého světa, udržovat jejich genofond a vzdělávat návštěvníky v oblasti botaniky a zahradnictví. Protože jsme si vědomi toho, že potřebujeme vychovávat své nástupce, nabízíme studentům středních a vysokých škol praxe v zahradnickém úseku. 

Charakteristika praxe

  1. Studenti se samostatně a ve spolupráci s ostatními zahradníky podílí na základní údržbě venkovní a skleníkové expozice. 
  2. Ukotví si základní návyky denní péče o rostliny v botanické zahradě. 
  3. Naučí se starat o cenné sbírky rostlin z celého světa. 
  4. Naučí se pracovat se vzácným tropickým materiálem (orchideje, áronovité, bromeliovité, sukulenty).
  5. Získají přehled, jak funguje botanická zahrada po zahradnické stránce. 
  6. V případě spokojenosti obou stran i výhledová možnost budoucího zaměstnání. 

Praxe probíhají na základě smlouvy mezi školou a Botanickou zahradou Teplice. Smlouva určuje denní i celkovou dobu trvání praxe. Praxe jsou obvykle bezplatné. 

Případné dotazy a případný zájem o praxi zasílejte na e-mail kurátorovi zahrady Janu Ptáčkovi (ptacek@botanickateplice.cz). V e-mailu prosím uveďte jakou školu studujete, délku praxe, jakým způsobem doručíte smlouvu do BZT a další případné dotazy. 

"Praxe je nejlepší učitelkou" Marcus Tullius Cicero

 

Botanická zahrada Teplice © 2020