Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Programy pro mateřské školky

Nabízíme program pro děti, díky kterému se hravou formou seznámí s naší botanickou zahradou. Program odpovídá RVP PV – environmentální výchova, která je nedílnou součástí předškolního vzdělávání, děti jsou jejím prostřednictvím vedeny k poznávání přírody, k objevům, experimentům. 

Učí se pozorovat, vnímat, porovnávat. Těmito metodami získávají poznatky, zkušenosti, kladné hodnoty, postoje potřebné k utváření vztahu člověka k živé i neživé přírodě. Cílem environmentální výchovy je podnítit v dětech touhu poznávat okolní svět a rozvíjet ji v hluboký a trvalý vztah k přírodě. 

Nabízený program je interaktivní, poznávací a pozorovací. 

Pro děti je připravena cesta našimi skleníky. Během ní budou rostliny nejen poznávat, ale i plnit drobné úkoly. Cílem cesty je seznámit se s prostředím botanické zahrady, co je jejím smyslem a účelem. Na konci bude děti čekat i odhalení tajemství.

Vznik programu podpořila MAS Cínovecko, o. p. s 

Délka programu: cca 60 minut
Počet osob: 10 až 25 dětí
Cena: 

10-15 dětí = 120 Kč

(za jedno dítě, obsahuje vstupné + program)

16-25 dětí = 100 Kč

(za jedno dítě, obsahuje vstupné + program)

Věková kategorie: 5 až 6 let
Nabídka: říjen-duben, vždy v úterý a pátek

Program pro mateřské školky probíhá pouze v úterý a pátek, a to vždy pro jednu mateřskou školu. Pokud vidíte v kalendáři obsazený termín, prosím nalezněte jiný pro vás vhodný. Děkujeme. 

Třída si na památku odnese: 

  • certifikát o návštěvě botanické zahrady
  • metodické listy z prohlídky pro následné opakování
  • omalovánku (pro každé dítě)
  • květináč pro vypěstování rostliny
  • drobný dárek pro každé dítě

Objednávky


 

 

 

MŠSKUPINKYTEPLICE Fotka 1
MŠSKUPINKYTEPLICE
MŠSKUPINKYTEPLICE Fotka 2
MŠSKUPINKYTEPLICE
MŠSKUPINKYTEPLICE Fotka 3
MŠSKUPINKYTEPLICE
MŠSKUPINKYTEPLICE Fotka 4
MŠSKUPINKYTEPLICE
MŠSKUPINKYTEPLICE Fotka 5
MŠSKUPINKYTEPLICE
MŠSKUPINKYTEPLICE Fotka 6
MŠSKUPINKYTEPLICE
MŠSKUPINKYTEPLICE Fotka 7
MŠSKUPINKYTEPLICE
MŠSKUPINKYTEPLICE Fotka 8
MŠSKUPINKYTEPLICE
MŠSKUPINKYTEPLICE Fotka 9
MŠSKUPINKYTEPLICE
MŠSKUPINKYTEPLICE Fotka 10
MŠSKUPINKYTEPLICE
MŠSKUPINKYTEPLICE Fotka 11
MŠSKUPINKYTEPLICE
MŠSKUPINKYTEPLICE Fotka 12
MŠSKUPINKYTEPLICE
MŠSKUPINKYTEPLICE Fotka 13
MŠSKUPINKYTEPLICE
MŠSKUPINKYTEPLICE Fotka 14
MŠSKUPINKYTEPLICE
Botanická zahrada Teplice © 2020