Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Program pro 1. stupeň základních škol

Základní komentované prohlídky

Délka trvání: 60 minut
Počet osob:  20 osob
Cena: 350 Kč

 

  1. Skleníková expozice – v rámci skleníkových expozic je s žáky probrána adaptace rostlin na sucho, rozšíření pouští, polopouští a savan, význam tropického deštného lesa, užitkové rostliny, vznik hnědého uhlí a horské rostliny
  2. Venkovní expozice – ve venkovních expozicích je kladen důraz na užitkové rostliny, dřeviny, geografické oblasti světa a jejich rostliny. 

Rozšířené komentované prohlídky

Délka trvání:  120 minut*
Počet osob: 20 osob
Cena:  700 Kč
  1. Skleníková + venkovní expozice – rozšířený program na dvě hodiny spojený s návštěvou všech veřejně přístupných částí botanické zahrady. 

* Pro rezervaci v rezervačním systému nejprve zarezervujte první hodinu, poté přejděte na rezervaci druhé hodiny. Díky tomu budeme vědět, že máte zájem o rozšířený program. Mezi prohlídkou skleníku a venkovní expozice je cca 10 až 15 minutová pauza.

Programy

U prvňáků lze využít i program pro mateřské školy. Více informací na samostatné stránce

ObjednávkyBotanická zahrada Teplice © 2020