Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Tulipánová horečka

Tulipány – to je přibližně 150 původních botanických druhů a několik tisíc vyšlechtěných odrůd. Jedná se o vytrvalé cibulnaté rostliny, jejichž cibule jsou na rozdíl od narcisů či hyacintů pouze jednoleté. Staré cibule slouží jako zdroj zásobních látek pro budoucí období růstu, v průběhu jara odumírá a na bázi rostliny se vytváří jedna nebo i více nových cibulí. 
Profesor Clusius přivezl několik cibulek z Vídně do Nizozemska a věnoval je univerzitě v Leidenu. Postupně vzrůstal zájem o tyto rostliny a období mezi roky 1620-1637 lze označit jako tulipánové šílenství, které vyvrcholilo v únoru 1637, kdy nastal krach na komoditní burze.

Pojďme si představit některé zajímavé skupiny tulipánů, který si můžete prohlédnout v naší botanické zahradě. Fotografie budou postupně přibývat, ale neváhejte nás navštívit a udělat si svojí vlastní. 

Jednoduché rané tulipány

Nízké, rané odrůdy, které byly oblíbené pro rychlení v nádobách. Později jejich význam poklesl, protože se tulipány začaly prodávat spíše jako řezané květiny. Cibule jednoduchých raných tulipánů se množí poměrně málo a jsou proto dražší. 

Např. kultivary Apricot Beauty, Candy Price či Red Revival

Foto: Candy Price

Plné rané tulipány

Nízké, plnokvěté odrůdy, které jsou vhodné pro rychlení v nádobích. Jsou oblíbené, ale obtížněji se množí, proto jsou jejich cibule poměrně drahé. 

Např. kultivary Kickstar, Monsella či Orange Princess

Foto: Orca

Triumph hybridy

Odrůdy z této skupiny jsou nejdůležitější pro rychlení na řez květů. Jsou často sytě zbarvené či dvoubarevné. Květy jsou pevné, trvanlivé, s dlouhým stonkem. Cibule se dobře množí. 

Např. kultivary Calgary, Havran či Pretty Princess

Foto: Pretty Princess

Darwin hybridy

Tyto odrůdy vznikly křížením Darwinových tulipánů s druhem Tulipa fosteriana. Vyznačují se velkými květy a silným, dlouhým stonkem. Jsou středně rané. Uplatňují se v záhonových výsadbách k rychlení a řezu květů.

Např. kultivary Day Dream, Pink Impresion či Russian Princess

Foto: Day Dream

Jednoduché pozdní tulipány

Do skupiny se řadí vysoké, pozdnější odrůdy s trvanlivými květy. Jsou vynikající k výsadbám na záhony a k řezu květů. Nehodí se však pro rychlení.

Např. kultivary City of Vancouver, Picture či Queen of Night 

 

Plné pozdní tulipány

Patří sem odrůdy, které jsou podobné plným raným tulipánům. Liší se však od nich pozdnějším kvetením.

Např. kultivary Black Herou, Ice Cream či Yellow Spider

Foto: Yellow Spider

Třepenité (Crispa) tulipány

Tato skupina je nová, vznikla ve 2. polovině 20. století. Řadí se do ní odrůdy s třepenitým okrajem okvětních lístků. Květy jsou velmi trvanlivé a uplatňují se k řezu květů. Nejsou vhodné k rychlení. 

Např. kultivary Black Jewel, Petticoat či Queensland

Liliokvěté tulipány

Tyto odrůdy se vyznačují elegantním tvarem květu – dlouhé, úzké okvětní lístky jsou otočeny směrem ven. Jsou vhodné pro výsadbu do zahrad, ale především k řezu květů. Některé odrůdy je možné rychlit. 

Např. kultivary Elegant Lady, Maytime či Mona Lisa

 

Viridiflora – zelenokvěté tulipány

Odrůdy této skupiny se vyznačují zelenou barvou v květech. Jsou velmi pozdní, často bývají napadány virovými chorobami. Jedná se spíše o okrajovou skupinu s pevnějšími a plnějšími květy, větší trvanlivostí květů a delšími stonky. 

Např. kultivary Golden Artist, Hollywood či Spring Green

Foto: Flaming Spring Green

Papouškovité tulipány

Skupina je oblíbená pro bizarní tvary květů – mají nepravidelně velké okvětní plátky s různě roztřepenými okraji a výrůstky. Odrůdy jsou pozdní s velkými, trvanlivými květy. Za deštivého počasí trpí poléháním. 

Např. kultivary Avignon Parrot, Blue Parrot či Mysterious Parrot

Foto: Dee Jay Parrot

Tulipa kaufmanniana a jeho přírodní variety a zahradní hybridy

Řadí se sem velmi rané, nízké tulipány, u nichž je zřetelný původ v botanickém druhu Tulipa kaufmanniana

Např. kultivary Guiseppe Verdi, Love Song či Scarlet Baby

Foto: Love Song

Tulipa fosteriana a jeho přírodní variety a zahradní hybridy

U odrůd z této skupiny je zřetelný původ v botanickém druhu Tulipa fosteriana.

Např. kultivary Exotic Emperor, Pirand či SweatHeart

Foto: Pirand

Tulipa greigii a jeho přírodní variety a zahradní hybridy

Odrůdy z této skupiny bývají vyšší a pozdnější než odrůdy odvození od Tulipa kaufmanniana. Odvozeny jsou od botanického druhu Tulipa greigii, který se vyskytuje ve střední Asii. Na listech mívají tmavě hnědou kresbu. 

Např. kultivary Cape God, Flowerdale či Pinocchio

Mnohokvěté či vícekvěté tulipány

Mnohokvěté tulipány vytvářejí minimálně dva pupeny na jednom stonku a vypadají jako svázaná kytice. 

Např. Candy Club, Colour Spectacle či Happy Family

Foto: Dream Club

Botanická zahrada Teplice © 2020