Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Vyhráli jsme Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost

Každoroční ocenění v rámci Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost jsou předána. Letošního 7. ročníku Ceny hejtmana, kterou na jaře 2023 vyhlásil Ústecký kraj ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje, z.s. a Radou kvality České republiky, se zúčastnilo na 40 subjektů. Zástupci podnikatelské sféry i veřejného sektoru se ucházeli o vítězství v celkem sedmi kategoriích. Všichni zúčastnění si převzali z rukou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera ocenění za jejich dobrovolnou činnost, kterou vykonávají nad rámec zákonných povinností ve prospěch regionu, jeho obyvatel a životního prostředí.

Společensky odpovědné organizace staví na první místo dodržování povinností uložených právními předpisy a nad jejich rámec uplatňují odpovědné a etické chování vůči svému okolí. Posláním Ceny za společenskou odpovědnost (dále jen CSR) je nejen poděkovat účastníkům soutěže za jejich přínos společnosti, ale i vyzdvihnout jejich pozitivní přístup ke svým zaměstnancům a ke svému okolí.

„Je mi ctí, že Ústecký kraj již sedmým rokem podporuje etické chování organizací, které přispívají k ekonomickému růstu a zároveň se zasazují o zlepšení kvality života svých zaměstnanců, jejich rodin, lokálních komunit a společnosti jako celku. Je potřeba ocenit práci všech, kteří věnují úsilí svému okolí, a to zvlášť v této nelehké době, kdy se společnost vypořádává s postcovidovými problémy, řeší energetickou krizi a současně stojí na prahu transformace regionu.“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Nejvyšší počet bodů v kategorii „VEŘEJNÝ SEKTOR – OSTATNÍ DO 50 ZAMĚSTNANCŮ“ ZÍSKALA BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE, příspěvková organizace, která je nováčkem v soutěži. Ocenění získala za to, že se podílí na Programu pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v regionu, ale i za to, že nabízí řadu výukových a vzdělávacích programů pro všechny stupně škol i pro veřejnost. Též spolupracuje při začleňování osob do pracovního procesu a zajišťuje tematická školení pro ostatní zaměstnance veřejné správy a jimi zřízených organizací. V prostorách zahrady se pravidelně konají vernisáže. Dalšími oceněnými organizacemi v této kategorii byly: Bridge Academy, z.s.; Český odborový svaz energetiků; Dětská organizace Zálesák Most z.s.; Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě; Muzeum čs. opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“, z.s.; Nadační fond Veroniky Kašákové; Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny.

„Rád bych poděkoval panu hejtmanovi a všem hodnotitelům za obdrženou cenu. Pokládám to za obrovský úspěch a také jako úžasnou zpětnou vazbu na práci všech zaměstnanců naší zahrady," uvedl při předání ředitel zahrady Petr Šíla.

Nejvyšší ocenění za odpovědné společenské chování si v letošním roce odnáší organizace, které nejen že mění společenské klima, přispívají k rozvoji regionu či ochraně životního prostředí, ale jejichž aktivity mají společný sekundární efekt, kterým je zlepšení image Ústeckého kraje.

(zleva: Gabriela Nekolová, Petr Šíla, Jan Schiller, Eduard Muřický)

Více informací a zdroj.

Zpět na přehled
Botanická zahrada Teplice © 2020