Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Teplická botanka se připojila ke skupině Climate Toolkit

Botanická zahrada Teplice se na začátku jara 2024 stala součástí iniciativy Climate Toolkit, která je zaměřená na podporu udržitelnosti a ochranu klimatu. V současné době je součástí této iniciativy 167 botanických a zoologických zahrad, arboret, akvárií a muzeí z celého světa. Z České republiky je Botanická zahrada Teplice první a prozatím jedinou institucí. 

Climate Toolkit je síť sdílející osvědčené, ale i inovativní postupy a přístupy k dosažení cílů v oblasti ochrany životního prostředí. Jako člen této skupiny se Botanická zahrada Teplice zavazuje nejen snižovat svou uhlíkovou stopu, ale také podporovat vzdělávání a povědomí o klimatických změnách mezi svými návštěvníky. V současné době Climate Toolkit zahrnuje třicet dva cílů pro řešení změny klimatu v kategoriích energie, voda, odpady, potraviny, doprava, krajina a zahradnictví, investice a výzkum. Cíle jsou navrženy tak, aby byly v souladu s navrženými cíli udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. 

„Připojení ke Climate Toolkit je pro nás významným krokem vpřed v našem úsilí o udržitelnost a environmentální odpovědnost. Jde o skvělou příležitost spolupracovat s dalšími institucemi, sdílet nápady a společně vytvářet pozitivní dopad na naši planetu,“ říká ředitel zahrady Petr Šíla

Botanická zahrada Teplice se zavázala k několika cílům v oblasti krajiny a zahradnictví, vody, odpadů a vzdělávání. Některé cíle jsou již dávno splněny, jiné teprve na své splnění čekají. Využitím zachytávání dešťových srážek a zefektivněním zálivky ve venkovní expozici (automatizace) by botanická zahrada ráda snížila použití pitné vody na zálivku do konce roku 2027. Dalšími cíli jsou snížení závislosti na jednorázových plastech a jejich případné znovuvyužití nebo redukce použití přípravků na ochranu rostlin na nezbytné minimum. Již v současné době dochází k separaci všech složek odpadu a návštěvníci jsou v rámci nejrůznějších programů vzděláváni v oblasti globální klimatické změny a udržitelnosti (např. u příležitosti oslav Dne Země). 

Více informací o Climate Toolkit naleznete na jejich webových stránkách. Iniciativa funguje za podpory sdružení botanických zahrad Botanic Gardens Conservation International, jehož je Botanická zahrada Teplice součástí již od roku 2006. Profil botanické zahrady naleznete na samostatné stránce

Zpět na přehled
Botanická zahrada Teplice © 2020