Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Poslání moderní botanické zahrady

Rádi bychom vám představili druhou část práce v botanické zahradě, která nemusí být na první pohled úplně patrná, ale je její nedílnou součástí. Odborný časopis Plants, People, Planet vydal v roce 2020 článek s názvem „Botanic garden solutions to the plant extinction crisis“ shrnující význam botanických zahrad při udržování biologické rozmanitosti světa autora Murphyho Westwooda a kolektivu. Po staletí se význam botanických zahrad postupně měnil. Od starověkých zahrad pěstujících léčivé a užitkové rostliny, přes dobu objevování světa v 16. až 19. století spojenou s pojmenováváním a kategorizací druhů rostlin až po dnešní moderní botanické zahrady a arboreta, které hrají jednu z hlavních rolí v uchovávání rozmanitosti rostlinné říše celého světa v podobě kolekcí rostlin, výzkumem a vzděláním veřejnosti. 

Botanické zahrady dnes drží alespoň jednu třetinu známých druhů rostlin včetně více jak 40 % ohrožených druhů. Podle autorů je více než 20 % rostlinných druhů (přibližně 80 000) ohroženo vyhynutím a planeta Země ztrácí každou chvíli rostlinné druhy, které ještě nebyly popsány.  Podle databáze PlantSearch je pouze 41 % ohrožených druhů udržováno v ex situ kolekcích (tzn. mimo lokalitu). 

Botanické zahrady disponují pěstebním zázemím, sbírkami rostlin a odborným personálem zajišťující péči o rostliny nevyčíslitelné hodnoty a zpřístupňují je veřejnosti ke vzdělávání v oblasti ochrany rostlin. Po celém světě se nachází přes 3000 botanických zahrad, které navštíví přes půl bilionu návštěvníků. Jeden z problémů vidí Murphy Westwood ve financování ochranářských programů: „Je potřeba spolehlivých, dlouhodobých a stabilních zdrojů financování, které by odrážely časové měřítko nezbytné k zajištění ohrožených druhů rostlin, zvláště těch žijících dlouhou dobu.“ Povědomí o poslání botanických zahrad je nutné sdělovat veřejnosti srozumitelnou formou, ať už to jsou popularizační články, vzdělávací programy či využití prezentace na sociálních sítí. Jen tak lze dosáhnout toho, že nám vyroste vzdělaná generace chránící křehkou přírodu kolem sebe. 

Pro odbornou veřejnost a případné zájemce více na: Westwood M., Cavender N., Meyer A., Smith P. Botanic garden solutions to the plant extinction crisis. Plants, People, Planet. 2021; 3:22-32. DOI: 10.1002/ppp3.10134

 - Epipactis sp., Orchidaceae Fotka 1
- Epipactis sp., Orchidaceae
 - nepojmenovaný keř z terénních sběrů Fotka 2
- nepojmenovaný keř z terénních sběrů
 - Orbea pulchella, Apocynaceae Fotka 3
- Orbea pulchella, Apocynaceae
 - Heliamphora nutans, Sarraceniaceae Fotka 4
- Heliamphora nutans, Sarraceniaceae
Zpět na přehled
Botanická zahrada Teplice © 2020