Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti

Do Botanické zahrady v Teplicích doputovala výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti, která už byla k dispozici v Průhonické botanické zahradě, v Brně, Děčíně a nyní doputovala k nám do Teplic. Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismům. Na dvaceti panelech je stručně představeno téma zemědělské rozmanitosti, jejího významu pro lidstvo i způsoby, jak se genetické zdroje rostlin, živočichů a mikroorganismů uchovávají pro budoucí generace. 

„Každá rostlina, živočich či mikroorganismus slouží jako unikátní zásobárna genů, tzn. vlastností, které nejde nijak nahradit. Všechny tyto genetické zdroje mohou v budoucnu sloužit lidem pro šlechtění nových odrůd a plemen, při léčbě chorob nebo pro nová průmyslová využití.“

Výstava není zaměřena jenom na rostliny, ale i na živočichy či mikroorganismy, ačkoliv nás v botanické zahradě se dotýká právě problematika rostlin. Udává se, že přes 30 000 suchozemských rostlin je jedlých, ale 90 % zemědělské produkce závisí na méně než 20 druzích rostlin, přičemž 60 % všech potravin se vyrábí ze čtyř druhů (pšenice, rýže, kukuřice a brambor).

Věděli jste, že? 

  • více než 80 % veškerých potravin na světě je rostlinného původu?
  • šlechtění nové odrůdy obilniny trvá 10-15 let? 
  • botanické zahrady se podílejí na uchovávání genetických zdrojů?
     

Přijďte na výstavu Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti, která je umístěna ve venkovní expozice Botanické zahrady v Teplicích. Výstava bude pro veřejnost přístupná od 7. 10. minimálně do konce roku 2021. V dalším putování této výstavy je Bečovská botanická zahrada, kde bude k dispozici od 1. 6. 2022.

Další informace k výstavě jsou dostupné na webových stránkách:
https://www.np-genetickezdroje.cz/

Zpět na přehled
Botanická zahrada Teplice © 2020