Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Chráníme ohrožené druhy české flóry

V těchto dnech byla podepsána smlouva mezi Botanickou zahradou Teplice a Agenturou ochrany přírody a krajiny o pěstování kriticky ohroženého druhu české flóry – koniklece otevřeného (Pulsatilla patens). Botanická zahrada Teplice se tímto zapojuje ještě větší měrou do ochrany nejenom světové, ale i české flóry. Koniklec otevřený roste od střední, severní až po východní Evropu, jeho areál zasahuje až do Asie. V České republice je vázán na teplejší oblasti severozápadních Čech jakými je České středohoří či Doupovské hory. Tento druh patří mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny a je zařazen do kategorie C1t.

Koniklec otevřený ovšem není prvním kriticky ohroženým druhem, který botanická zahrada pěstuje. Již od roku 2021 pěstujeme populaci včelníku rakouského (Dracocephalum austriacum), který v letošním roce již vykvetl a vytvořil semena. Ty putují právě Agentuře ochrany přírody a krajiny, aby se posílila populace včelníku na dané lokalitě. Právě včelník rakouský je vyobrazen na úvodních fotografiích.

Velká část těchto programů na pěstování ohrožených a kriticky ohrožených druhů české flóry je koordinována Unií botanických zahrad České republiky tak, aby byly v zahradách po celé České republice rozprostřeny různé populace daného druhu. Nadto i kvůli geografickému rozprostření botanických zahrad se určité zahrady zaměřují na druhy z blízkých lokalit. Lze tedy předpokládat, že v Botanické zahradě Teplice budou zastoupeny zejména druhy z České středohoří či Krušných hor.

Odborná činnost zahrady patří mezi naše priority a zvyšování jejího vědeckého potenciálu patří mezi důležité cíle brzké budoucnosti. V roce 2023 plánujeme vybudovat skalku, věnující se rostlinám právě Českého středohoří, kde bychom chtěli naše ochranářské aktivity představit návštěvníkům. Vzdělávání v ochraně přírody bude taktéž prioritou pro příští roky, ať už formou přednášek či vzdělávacích panelů. K zamyšlení bude jistě stát i forma ochranářského vstupného, podobně jako to mají zoologické zahrady či spolupráce s dalšími institucemi, které se ochraně přírody věnují,“ říká ředitel zahrady Petr Šíla. „Již teď máme v plánu získávání dalších kriticky ohrožených druhů pro pěstování v následujících letech,“ říká kurátor zahrady Jan Ptáček.

 

Novinky a nadcházející akce jsou k dispozici na webových stránkách www.botanickateplice.cz, aktuality můžete sledovat na našem Facebooku a Instagramu.
Pochlubte se nám s fotografiemi z vaší návštěvy! Označte nás jako @botanickateplice.

Zpět na přehled
Botanická zahrada Teplice © 2020