Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Botanická zahrada Teplice připojila svůj podpis pod záchranu celosvětové biodiverzity

Biologickou rozmanitost neboli biodiverzitu chápeme jako rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích (tj. od úrovně genetické až po celé ekosystémy). Příroda je základem světového potravinového systému, poskytuje čerstvou vodu, potraviny, udržuje kvalitu ovzduší a půdy a je domovem všech živých organismů včetně člověka. Představuje tak základní předpoklad pro zdravé fungování ekosystémů. Jenže lidé jako by ztratili vztah k okolní přírodě a svým chováním a činy výrazně poškozují mnoho ekosystémů. Nemůžeme se divit, že biodiverzita strmě klesá. Na ztrátě biodiverzity se podílí pět hlavních faktorů mezi které patří (1) ubývání biotopů kvůli zemědělství a lesnictví, (2) nadměrný lov živočichů, (3) vysoká míra znečištění, (4) šíření nepůvodních druhů rostlin a živočichů a (5) klimatická změna. Nemusíme chodit nikam daleko, stačí nám zůstat v České republice, kde biodiverzita klesá v důsledku ubývání drobných biotopů, intenzifikací zemědělství či kácením starých stromů a rozptýlené zeleně. 

Mezi 7. a 19. prosincem se koná konference o biologické rozmanitosti (prezentována pod zkratkou COP 15 neboli 15th Conference of the Parties to the UN Convention on Biological Diversity – CBD). Půjde o největší konferenci o biologické rozmanitosti desetiletí. Úmluva o biologické rozmanitosti (CBDConvention on Biological Biodiversity) byla poprvé dohodnuta v Brazílii v roce 1992 a ratifikovalo ji 196 zemí včetně České republiky. 

Odborníci z Botanické zahrady Teplice se svým podpisem připojili k dokumentu „Jednejte nyní a zvraťme ztrátu biologické rozmanitosti do roku 2030“ (Act now to begin reversing biodiversity loss by 2030). Tato podpisová výzva sdružuje odborníky zabývající se biodiverzitou celého světa. Jejím hlavním účelem je zachování všech ambiciózních plánů, které zamezí ztrátě biologické rozmanitosti a snížení tlaku lidstva na ohrožené ekosystémy. Botanické zahrady hrají důležitou roli v uchovávání rozmanitosti rostlinné říše a zasazují se o jejich plnou ochranu.

Bližší informace jsou dostupné na webové stránce konference (v angličtině): https://www.unep.org/events/conference/un-biodiversity-conference-cop-15

Strategie Evropské unie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 na stránkách Ministerstva životního prostředí: https://www.mzp.cz/cz/biologicka_rozmanitost_2030 

Zpět na přehled
Botanická zahrada Teplice © 2020