Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Botanická zahrada Teplice je akreditovaným pracovištěm mezinárodní organizace ArbNet

Botanická zahrada Teplice získala akreditaci III. stupně akreditačního programu ArbNet a Mortonova arboreta za splnění konkrétních standardů a odborných postupů, které jsou považovány za důležité v botanických zahradách a arboretech. 

Akreditační program ArbNet je jedinou celosvětovou iniciativou, která oficiálně uznává arboreta (včetně botanických zahrad) na různých úrovních vývoje, kapacity a profesionality. Botanická zahrada Teplice je nyní uznávána jako akreditované arboretum v Morton Register of Arboreta, celosvětové databázi arboret a botanických zahrad věnujících se dřevinám.

„V České republice je akreditováno pouze 6 botanických zahrad a arboret, nyní jsme se k nim přidali i my v Teplicích. Je to pro nás signálem, že patříme mezi kvalitní instituce, které mají šanci být v budoucnu u důležitých věcí, které se týkají ochrany dřevin po celém světě“ říká ředitel Petr Šíla. 

„Dřeviny jsou nedílnou součástí naší botanické zahrady, tvoří hlavní kostru a jsou přítomny ve všech expozicích. Mezi naše významné sbírky patří tropické stromy Jižní Ameriky a jihovýchodní Asie v tropickém skleníku, sbírka stromů a keřů z Chile, kterou představujeme v subtropickém skleníku. Přes 700 taxonů dřevin je vysázeno ve venkovní expozici, některé z nich tvoří významné dominanty“ dodává kurátor Jan Ptáček. 

O ArbNet

ArbNet je mezinárodní a spolupracující komunita arboret a botanických zahrad zabývajících se pěstováním dřevin. ArbNet usnadňuje sdílení znalostí, zkušeností a dalších zdrojů,  které pomáhají institucím plnit jejich cíle a pracuje na zvyšování profesionálních standardů pomocí akreditačního programu. Jeho koordinaci zajišťuje Mortonovo Arboretum v Lisle, Illinois, USA, ve spolupráci s American Public Garden Association a Botanic Gardens Conservation International. Je to jediná globální iniciativa, která oficiálně uznává arboreta a botanické zahrady věnující se dřevinám. Program nabízí čtyři úrovně akreditace uznávající arboreta a botanické zahrady různého stupně rozvoje, kapacity a profesionality. Standardy zahrnují správu zahrady a vedení sbírek, vzdělávání veřejnosti, vědu a ochranu dřevin. Více informací je k dispozici na webových stránkách www.arbnet.org

Zpět na přehled
Botanická zahrada Teplice © 2020