Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Botanická zahrada bude mít novou přístupovou komunikaci

Dnešním dnem začala realizace naší vize rozvoje botanické zahrady! Tolik potřebný projekt nové přístupové komunikace realizuje společnost Marius Pedersen a.s., Hradec Králové. Cena zakázky činí 626 607,90 Kč vč. DPH a vzešla z výběrového řízení. Nová komunikace bude tvořena vegetační betonovou dlažbou, upnutou do zapuštěných betonových obrub a napojením na žulovou dlažbu v areálu BZT, kde bude povrch nové komunikace upnut do zapuštěných žulových obrub. Šířka nově navržené komunikace bude činit 5 metrů, přičemž průjezdná šířka se bude pohybovat okolo šesti metrů.

Výsledná šířka nového vjezdu do areálu bude definována nově vyzděnými sloupky, které budou vzhledově kopírovat stávající sloupky oplocení. Aktuální šířka mezi sloupky je 6,55 m (dvě plotová pole). Nedílnou součástí bude samozřejmě také nová vjezdová brána, která by rovněž měla být širší a schopna lépe podpořit efektivitu komunikace např. tím, že výrazně usnadní vjezd velkých nákladních vozidel, které přivážejí a navážejí do zahrady důležité materiály. Nová brána v délce 6,5 m bude posuvná a samonosná. V rámci přípravných prací bude naneštěstí muset dojít k částečné redukci a odstranění některých stávajících keřů a stromů, aby pak život mohl vyrašit na jiných místech. Nová komunikace se však v nejbližší době nepromění v žádnou dálnici, naopak – za celý den jí projede okolo 5 aut.

Předpoklad ukončení prací na nové komunikaci je během měsíce května (letošního roku) – do té doby nebude bylinková zahrádka bohužel přístupná.

Toto je první krok v rámci našich dlouhodobých plánů a vizí rekonstrukce areálu botanické zahrady v zájmu zlepšení a zefektivnění nejen dopravy. V následujících letech nás čeká celková rekonstrukce a reorganizace řady objektů, např. výstavba nových zásobních skleníků, které již vyžadují modernizaci a zároveň budeme vytvářet nové prostory pro návštěvníky, společenské akce, výuku a vzdělávání," doplňuje ředitel zahrady Petr Šíla.

Jako stavební dozor nám se značnou měrou nadsázky poslouží naše pestrobarevné andulky, kolem nichž by měla nově vytvořená komunikace vést. A až splní svůj dozorčí úkol, tak i ony budou výhledově přestěhovány na jiné, lepší místo!

Zpět na přehled
Botanická zahrada Teplice © 2020