Otevírací doba Ceník Kontakt +420 417 534 359 info@botanickateplice.cz

Architektonická studie skleníků v zázemí BZ Teplice

Pěstební zázemí je pro každou botanickou zahradu tím nejdůležitějším, dokonce by se dalo říci, že je srdcem celé organizace. Právě zde se připravují všechny rostliny pro výsadbu do venkovní expozice a uchovávají cenné sbírky tropických a subtropických rostlin z celého světa. A nejen to, mnoho kultivarů rostlin je kulturním dědictvím našich předků, které je potřeba uchovat pro budoucí generace.

Současné zásobní skleníky o půdorysných rozměrech 75,1 × 19,6 metrů a 30,1 × 9,8 metrů byly vystaveny v roce 2003. Jejich současný stav je nevyhovující z důvodu opotřebení materiálu, špatnému tepelně technickému řešení a nedostatečné pěstební kapacitě pro moderní botanickou zahradu 21. století. Proto bylo nutné začít řešit tento stav v co nejbližší možné době, aby zahrada měla odpovídající pěstební zázemí.

Architektonická studie zásobních skleníků studia Apaté představila tři varianty řešení, přičemž po společné konzultaci mezi zřizovatelem zahrady, vedením zahrady, projektanty a odborným týmem jsme dospěli ke konstrukci skleníku na novém půdorysu – rovnoběžném s expozičním skleníkem. Nejenže dojde ke sloučení dnes dvou samostatných skleníků do jednoho, ale tím pádem dojde i k jeho celkovému zvětšení, které dopřeje rostlinám kvalitní podmínky pro růst. „Vnitřní část skleníku bude vybavena manipulační chodbou se zázemím pro zahradnické práce a rozdělena na jednotlivé klimatické části dle potřeb jednotlivých skupin rostlin. Boční dveře umožní snazší manipulaci se vzrostlými dřevinami, které vyndáváme na letní období ven,“ vysvětluje kurátor zahrady Jan Ptáček. Před skleníkem vznikne nová manipulační plocha pro skladování substrátů a sypkého materiálu.

Vydali jsme se správným směrem a inspiraci jsme sbírali i v zahraničí. Zásobní skleníky v Kew nebo v Mnichově mají podobné uspořádaní a naše pracovní cesty to jen potvrdily,“ říká ředitel zahrady Petr Šíla. Za posledních 250 let zmizelo téměř 600 druhů rostlin a největší hrozbou je bohužel člověk, který ničí původní stanoviště, vypouští do ovzduší znečišťující látky a podílí se na tak na změně klimatu. Každou hodinu zmizí přes 2000 hektarů tropického deštného lesa a to se nebavíme o dalších oblastech stejně nebo více ohrožených. „Investice do botanické zahrady je potřebná jak pro kvalitní provoz a sbírky rostlin, tak pro budoucnost fungování a rozvoj celé organizace,“ konstatuje Hynek Hanza, 1. náměstek primátora Teplic. Teplická botanická zahrada neúnavně usiluje o naplňování všech svých poslání a v rámci modernizace postupuje krok po kroku. „V příštím roce náš čeká výběrové řízení na projektovou dokumentaci. Kolegové z odborného týmu pomalu připravují rostliny na nové umístění, které bude nutné při realizaci vyřešit. Realizace samotná se předpokládá mezi lety 2025–2027,“ uzavírá téma ředitel zahrady.

Studie byla představena 6.3.2024 zástupcům zřizovatele a zaměstnancům zahrady.

Sledovat dění v Botanické zahradě Teplice můžete na sociálních sítích Facebook, Instagram a X (dříve Twitter). Mnoho novinek je k dispozici na našich webových stránkách www.botanickateplice.cz.

Zpět na přehled
Botanická zahrada Teplice © 2020